Zahraniční Francie - Přímořské Alpy
Datum: 26. 4. - 8. 5. 2017
Deníček

Mapa

Příroda se definitivně zbláznila. To málo sněhu, co v zimě napadlo, roztálo v březnu, kdy bylo v oblasti několik týdnů přes dvacet stupňů. A samozřejmě bez srážek … až do našeho příjezdu, kdy se ochladilo a vrátily se srážky. Sněhové … Ale nakonec to s počasím tak zlé nebylo. Pravda, bylo chladněji, ale pršelo jen jedno odpoledne na Verdonu. Jen jeden den na Ubaye byl zmar.

Původní program jsme museli kvůli nízkým vodním stavům upravit. Plánované klasiky regionu (Tinée, Esteron, horní Verdon) jsme museli vynechat. Naproti tomu jsme se podívali tam, kam bychom se jinak nedostali (spodní Verdon a „Kromaňonec“).

Jeli jsme setrou a bylo nás 41 (věk 2,5 – 71 let) a dva výteční šoféři, kteří zajeli úplně všude.

STŘEDA 26.4.

21:00 odjezd z Prahy, Rozvadov, Brenner

ČTVRTEK 27.4.

09:00 příjezd k Adiži

ADIŽE 9 km

Dolce - Volargne

Veronská soutěska, řeka protéká skalním masivem nad Veronou. Začínáme nad Dolce, parkoviště u podjezdu pod tratí, končíme na začátku Volargne u kostela. Příjemná kochací plavba do WW I na protažení při dlouhé cestě busem.

14:00 odjezd z Verony do Francie, ale tam až nedojíždíme

17:00 Castelnuovo Scrivia (u Alessandrie), spíme v klášterní škole :-)

PÁTEK 28.4.

Dopoledne přejezd do Francie na Royu. Příjezd v poledne, na vodu v jednu.

ROYA 9 km

Fontan - Breil

Soutěska Gorges de Saorge. Začínáme pod Fontanem nad soutěskou, plac u vody u křižovatky. Vody je akorát pro seznámení. Pěkná těžší záležitost, ale většinou lze prohlížet z vody. Za prohlídku ze břehu stojí místo pod mostem staré silnice (už nad mostem je nepřehledná peřej, pod mostem těžké místo – prohlédnout a případně přenést vlevo). A potom místa pod mostem odbočky na Saorge, to nejlépe prohlédnout už při příjezdu. WW III, IV. Až v úplném závěru u posledního tunelu se voda zklidní a jen líně teče mezi skalami. Potom přistupuje zbytek skupiny a následuje také pěkný úsek WW II(III) do Breilu, i zde je vody dost. Pozor, dvě ošklivá místa, kde voda žene doprava pod skálu! Končíme v Breil vpravo pod mostem (bus sem musí couvnout).

> před koncem soutěsky 20 cm

Přejezd do Cannes, spaní v kempu u řeky Siagne před ústím do moře.

SOBOTA 29.4.

SIAGNE 3 km

Jedeme z kempu do moře a druhým ramenem zpět. Příjemné a svěží kondiční svezení po ránu.

ARGENS 16 km

Pont d´Argens - Le Muy

Argens = řeka mrtvých stromů. Začínáme v Pont d´Argens pod mostem na pravém břehu (možná by zde šlo i spát – plac se stoly). Pod mostem je vysoký jez, vlevo nejspíš sjízdný. Pěkné, WW 0-I(II), zpočátku řeka dokonce teče. Asi ve třetině úseku sklaní průrva Le défilé de la Tournavelle (bez problémů). Závěr od posledního mostu silnice D125 sice volej, ale úžasné skály kolem, i želvu jsme potkali. Končíme na kraji Le Muy vpravo pod mostem na městské plovárně nebo co to je (závoru odemykáme kleštěmi), těsně před mostem dálničním. Pozor, na pravém břehu je na most, po kterém se sem přijede, docela ostrá zatáčka (bus několikrát couvá).

> Les Arcs 8 m3 > Roquebrune 10 m3

Přejezd do Vinon sur Verdon, spaní v na pláži vedle zavřeného kempu u řeky nad mostem nad slalomkou.

NEDĚLE 30.4.

Ráno splýváme s místním bleším trhem. Po nákupu nezbytností jdeme na vodu.

VERDON

trénink na slalomce ve Vinon sur Verdon

> 50 m3 (cečer bylo jen 20, přes den pouští víc)

VERDON 6 km

Vinon sur Verdon - Cadarache

Od slalomky frčíme svižným proudem se spoustou čisté vody, WW I. Před koncem přenášíme jeden zátaras ze stromů. Končíme na vzdutí přehrady na soutoku s Durance u hotelu/hradu Cadarache (mezerou v rákosí na břehu asi 200 m před hradem se dostáváme na cestu k parkovišti, přímo pod hradem vysedat nejde).

Přejíždíme na přehrady na Verdonu a hurá za panem Kromaňoncem, který zde přebýval.

VERDON 5 km

Od mostu pod Montpezat vyrážíme po přehradě „proti proudu“ zatopeným kaňonem Verdonu (zde Gorges de Baudinard) až téměř k patě hráze přehrady Saint Croix. Protože jde o přečerpávací elektrárnu, je zde směr proudu relativní … Kaňon je ale monumentální, výlet za to stojí.

Přejíždíme vyhlídkovou silnicí kaňonem Verdonu nad přehradou Saint Croix do Castellane, kde bydlíme v kempu (na kraji města u supermarketu směrem na Digne).

PONDĚLÍ 1.5.

VERDON 15 km

Castellane - most Carajuan

Klasický úsek Verdonu. Príma svezení WW II s jedním těžším místem asi v polovině. Končíme u mostu Carajuan.

Odpoledne zajíždíme busem na Point Sublime a odtud jdeme na pěšárnu kaňonem Verdonu (tunely, baterky, …).

Kemp v Castellane.

ÚTERÝ 2.5.

VERDON 15 km

Castellane - most Carajuan

Pro velký úspěch opakujeme včerejší svezení. Je vidět pokrok – na těžkém místě už nikdo neplave.

Odpoledne KPČ Castellane. Kemp v Castellane.

STŘEDA 3.5.

Ráno přejezd na Var. Cestou se zastavujeme na prohlídku hráze přehrady Lac de Castillon a pak už frčíme na červenou soutěsku Varu Gorges de Daluis.

VAR 22 km

most N 202 - Entrevaux

Vyhlášená červená (bauxit) soutěska Gorges de Daluis. Začínáme na parkovišti hned nad soutěskou. Vody je minimum, ale jde to. V první části kaňonu je několik ostřejších místeček (stále ale do WW III). U vodopádu Cascade de la Clue d´Amen (vlevo) děláme pauzu. Dále je řeka přehlednější. Pokračujeme ale v menších skupinkách, abychom zvládli zastavit nad závalem, který je asi po 1 km. Těsně nad závalem je vpravo malý vracák (a lano na chycení). Zával jde přenést vpravo, nebo sjet vpravo a potom doleva. dál ještě chvíli pokračuje kaňon. Potom následuje široké štěrkové koryto – vody je překvapivě dost, jedna dlouhá peřej až do Entrevaux! Končíme pod městem u benzínové pumpy – přes silnici je u řeky velký plac. V Entrevaux pozor – přímo pod citadelou žene voda na skálu, nebezpečné místo (případně lze vpravo prohlédnout a přenést).

> Villeneuve – d´Entraunes 7 cm

> Entrevaux – Pont Levis 12 m3

> Malaussene 28 m3 (další dny byl stav stále stejný)

Spíme v kempu Le Brec před Entrevaux.

ČTVRTEK 4.5.

VESUBIE 5 km

St. Jean de la Riviere - Cros d´Utelle

Začínáme u mostu pod St. Jean (plac na parkování na pravém břehu u mostu). K vodě jdeme z pravého břehu podél trubek elektrárny (šlo by i z břehu levého podél trubek). Vody je málo, ale nějak to sdrncáme (chtělo by to 10 cm víc, ale při větší vodě už to nejspíš bude v soutěsce frkot). První nebezpečné místo má být stupeň pár metrů pod mostem – za naší malé vody ale nic nehrozí. Dál vplouváme do soutěsky, kde to občas teče pěkně z kopce. Pozor u první železné lávky – asi padesát metrů pod lávkou je stupeň, kde voda táhne vpravo ošklivě pod skálu = za každou cenu (i přes kameny) jet vlevo. Dál už nebezpečná místa nejsou. Končíme v Cros d´Utelle, kde končí soutěska, pro pokračování na soutok s Varem je vody málo. V Cros d´Utelle je nejlépe končit před starým kamenným mostem (pro pěšáky) a parkovat ve vísce na autobusové zastávce (případně je plac na parkování u silnice nad vsí, tam se ale špatně vystupuje z vody). > Cros d´Utelle 80 cm

VAR 10 km

X jez - Le Rouccias

Soutěska Gorges de la Mescla, poslední zajímavý úsek Varu před jeho ústím do moře. Začínáme pod X jezem pod ústím Tinée. (Pozor, vodní stav se během dne mění podle pouštění vody z elektrárny na Tinée. Při příjezdu kolem po silnici může být na jezu vody málo a lze ho přenést přes korunu, ale vzápětí může voda stoupnout, téct přes korunu a potom je to past!) Příjezd na nástupní místo je nutný po silnici proti proudu (jednosměrka, směr po proudu vede tunelem), začínáme u vodopádu (levý břeh), který ústí pod propustkem do Varu. U tohoto propustku je plac na parkování (na opačné straně silnice než je řeka), k vodě se dojde propustkem. Voda je moc pěkné vodnatější svezení (elektrárna pouští vodu, druhý den bylo vody výrazně méně) WW II, všichni si užili, nejdříve kaňon Mescla, potom se údolí rozšiřuje a na kopcích jsou historická městečka … Končíme v Le Rouccias, most těsně nad jezem (druhý most pod ústím Vesubie), parkoviště na pravém břehu.

Spíme v kempu Le Brec před Entrevaux.

PÁTEK 5.5.

VAR 35 km

Entrevaux (Le Brec) - ústí Tinée

Začínáme v kempu. Splutí je výlet na celý den po krásné řece, WW II, místečka WW III, řeka teče širokým štěrkovým korytem, někde více ramen, peřeje přes štěrkové lavice, občas ale kameny, balvany, skály… Kolem kopce, vodopády, městečka, pěkné počasí, paráda. Končíme asi 1,5 km nad ústím Tinée – u silnice je kamenolom a u něj je odstavný pruh, kde lze parkovat. Místo dopředu prohlédnout a při vystupování z vody pozor – nejprve je třeba překonat železniční trať a potom velmi frekventovanou silnici!

Spíme v kempu Le Brec před Entrevaux.

SOBOTA 6.5.

Dopoledne přejíždíme na Ubayu. Začíná pršet, počasí se kazí.

UBAYE 10 km

Barcelonnette - Les Thuiles

Začínáme u mostu na začátku Barcelonnette. Leje, voda je černá a ošklivá. Přes Barcelonnette je řeka regulovaná (ale rychle frčí). Pod městečkem vpravo přenášíme ošklivý kamenný zához a dále řeka teče v několika ramenech širokým štěrkovým korytem. Vody stále dost, ač se řeka dělí do ramen. Celé WW II. Potom se ramena opět stečou, projedeme jednu ostřejší zatáčku WW III a končíme v Les Thuiles. Leje, je zima, dál se nikomu nechce. Zmar.

> Le Lauzet 30 m3

Přejezd do Itálie (na sedle Col de Larche čerstvý sníh... ) do údolí řeky Stura di Demonte, spíme v kempu ve Vinadio.

NEDĚLE 7.5.

STURA DI DEMONTE 14 km

Demonte - Roccasparevera

Nečekaně pěkné svezení. Začínáme u mostu pod Demonte. Čistá zelená voda, charakter slovenské Belé, WW II. Po asi 2 km jízek s větším válcem – objíždíme vpravo. V necelé polovině úseku (nad vsí Moiola) je pod mostem jez, přenášíme vlevo (zde startují raftaři). Odtud se charakter řeky začíná se měnit, údolí je hlubší, štěrkové koryto mizí, objevují se kameny a skalky, vody přibývá. Na dvou místech visí slalomové tratě, několik míst je WW III, ale průjezdy mezi balvany široké a pohodlné. Na závěr přepádlujeme vzdutí jezu v Roccasparevera, končí se cca 100 m nad jezem vpravo, štěrková cesta do vsi, vysedací místo raftařů. Bus parkuje dál ve vsi. (Jez nejde přenést, do soutěsky pod ním nelze nastoupit a navíc následuje další jez.)

> Gaiola 35 cm

13:15 odjezd přes Itálii a Brenner k Rissbachu

23:30 Fall, nocoviště pro karavany u Sylvensteinstausee

PONDĚLÍ 8.5.

RISSBACH 8 km

Hinterriss - vodopád

Začínáme u mostu nad Hinterriss (od 15.4. do 15.8. se musí začínat zde, vršek se v této době nesmí). Máme pěknou vodu, příjemné svezení WW II, pod vsí dvě laškovná místečka S-Kurve a Schräge Rippe – lépe předem prohlédnout J Končíme u prvního mostu nad vodopádem.

> Rissbachklamm 125 cm

12:00 odjezd Mnichov, Rozvadov

19:30 Praha (s více než hodinovou opravou kolečka, které se polámalo)

SUMMARY

na vodě: 10 řek, 182 km

autobusem: 3850 km

KILOMETRÁŽE, PRŮVODCE, MAPY:

Řeky

DKV-Auslandsführer Band 3 (Südfrankreich, Korsika).

Kanumagazin 2/1999, 4/2015, Kajakmagazin 5/2014, KRK 1/2000

www.kajaktour.de

Vodočty

http://www.rivermap.ch (ale pozor na limity, někdy nesmyslné)

http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/listestation.php

Mapy

France, Michelin, 1:200 000

Nice, Draguignan, IGN, 1:100 000Vzkazy
Vyplňte jméno Vyplňte text vzkazu
Odesláním komentáře souhlasíte se zveřejnením na této stránce · Chráněno pomocí reCAPTCHA · Soukromí · Podmínky
Žádné vzkazy.
Zneplatnit