Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Daniel RICHTER & Jan GRŇO
Zneplatnit