Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
5.Jana ŠIMONOVÁ
6.Eliška Brůnová
7.Jana DITTRICHOVÁ
Zneplatnit