Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
4.Miloš JENČEK
Zneplatnit