Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Aneta Silberová
2.Klára DITTRICHOVÁ
3.Zuzana Herálecká
5.Kateřina Hebelková
6.Anežka Dvořáčková
11.Lenka Herálecká
13.Tereza Bažantová
14.Anežka Votýpková
15.Amálie Fléglová
Zneplatnit