Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
8.Robert JANATA
Zneplatnit