Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Miloš JENČEK
Zneplatnit