Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Aneta Silberová
2.Klára DITTRICHOVÁ
3.Anežka Dvořáčková
4.Kateřina Hebelková
7.Zuzana Herálecká
13.Anežka Votýpková
Zneplatnit