Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Klára DITTRICHOVÁ
2.Anežka Dvořáčková
3.Kateřina Hebelková
Zneplatnit