Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Klára DITTRICHOVÁ
2.Kateřina Hebelková
4.Anežka Dvořáčková
6.Zuzana Herálecká
8.Andrea Malá
9.Vendula Dvořáčková
10.Jana Rejnyšová
Zneplatnit