Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.VK Slavia Hradec Králové
2.VO Racek DDM Brno
3.VOKTL Brno
4.Loděnice Vltava
5.VK Kladno
Zneplatnit