Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Anežka Dvořáčková
2.Kateřina Hebelková
3.Klára DITTRICHOVÁ
12.Andrea Malá
Zneplatnit