Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
3.Jan Vondrášek
7.Miloš JENČEK
8.Tomáš VAŠÁTKO
Zneplatnit