Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Anežka Dvořáčková
3.Kateřina Hebelková
4.Klára DITTRICHOVÁ
Zneplatnit