Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
2.Jana DITTRICHOVÁ
3.Aneta Silberová
5.Kateřina Brožová
8.Jana ŠIMONOVÁ
Zneplatnit