Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Klára DITTRICHOVÁ
2.Kateřina Hebelková
3.Anežka Dvořáčková
5.Zuzana Herálecká
8.Andrea Malá
Zneplatnit