Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Kateřina Hebelková
2.Klára DITTRICHOVÁ
3.Anežka Dvořáčková
6.Zuzana Herálecká
13.Andrea Malá
Zneplatnit