Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Anežka Dvořáčková
2.Kateřina Hebelková
4.Klára DITTRICHOVÁ
5.Zuzana Herálecká
9.Anežka Votýpková
10.Vendula Dvořáčková
12.Andrea Malá
13.Jana Rejnyšová
Zneplatnit