Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Miloš JENČEK
6.Tomáš VAŠÁTKO
9.Martin SMETIPRACH
Zneplatnit