Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Anežka Dvořáčková
2.Klára DITTRICHOVÁ
3.Kateřina Hebelková
6.Zuzana Herálecká
14.Andrea Malá
15.Anežka Votýpková
16.Vendula Dvořáčková
Zneplatnit