Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.Klára DITTRICHOVÁ
2.Kateřina Hebelková
3.Anežka Dvořáčková
7.Zuzana Herálecká
9.Andrea Malá
11.Anežka Votýpková
14.Johana Schillerová
Zneplatnit