Zahraniční Albánie
Datum: 28. 4. - 10. 5. 2009
Deníček

ALBÁNIE

Albánie je země s úžasnou přírodou, především hory jsou velkolepé. Na kopcích je ještě (odhadem nad 1500 m) spousta sněhu (je ale pravda, že letos bylo sněhu všude výjimečně hodně).

Řek je zde spousta, ale často bez možnosti přístupu a když, tak po velmi špatné cestě (termín „silnice“ je často velmi zavádějící). Typická albánská řeka: obrovské hluboké údolí, řeka protéká širokým štěrkovým korytem, peřeje přes štěrkové lavice, občas táhne voda na skálu, kolem úžasné kopce a zasněžené vrcholky hor.

Vodní stavy – na severu měla Valbona spoustu vody z tajícího sněhu. Kir a Fani měly vody méně. Ostatní (jih země) řeky měly vody spoustu – pravděpodobně proto, že před naším příjezdem hodně pršelo. (Poznámka: dostatek vody na sjetí by však měly mít v tomto období i bez dešťů.)

Silnice – kromě několika hlavních tahů jsou v neskutečně bídném stavu. Nový asfalt mají některé silnice na severu, co vedou do Kosova.

ÚTERÝ 28.4.

20:00 odjezd z HK (0 km), Svitavy, Brno

24:00 Mikulov (200 km) dále Vídeň, Graz, Maribor, Záhřeb

STŘEDA 29.4.

14:50 Split (sjezd z dálnice) (1068 km)

CETINA 12 km, 2,5 hod

Nečaj ® Blato

Začínáme pod přehradou nad vesničkou Nečaj (nějaké zákazy vstupu atd. ignorujeme). Vody je rozumné minimum, WW I-II. Končíme v Blato vlevo kousek před mostem a tam taky spíme (příjezd autem: od mostu v Blato po levém břehu mírně do kopce kolem hospody, v pravé zatáčce u obchodu rovně a u školy doleva dolů k vodě).

spíme v Blato (1091 km)

ČTVRTEK 30.4.

08:00 odjezd z Blata, v Zadvarje prohlídka vdp. Glubavica na konci středního úseku Cetiny

CETINA 9 km, 2 hod

Podgrade ® Radvanove Mlinice

Nasedáme na jednom z mnoha rafťáckých plácků (což by v sezóně byl asi problém) pod mostem na Podgrade (začít by šlo i u tohoto mostu). Pozor – na silničku ze Zadvarje podél Cetiny je zákaz vleků. WW I-II, krasové stupně, asi v polovině jez, který následuje kaskáda se sifonem na konci – přenášíme vpravo obojí najednou velkým obloukem přes políčka a po cestě. U kaskády zprava mohutné vyvěračky a pod nimi přístupná zajímavá jeskyně.

12:00 Odjezd. (1123 km) Přejezd do Bosny na Trebižat – přes přechod Crveni Grm nás s kajaky nepouští, proto musíme jet až na Metkovič a tím nabíráme lehkou časovou ztrátu.

TREBIŽAT 12 km, 2 hod

Studenci (koupaliště Božjak) ® Struge

Díky zpoždění jdeme na vodu až v 18:00. Začínáme na koupališti Božjak – příjezd: ze Studenci hned za mostem přes Studenčicu (ve směru od Čapljiny) odbočka vlevo na Božjak a Stubicu. Vody je spousta, přesto je první polovina volej. Až v druhé půlce jsou krasové stupně a peřejky, řeka se na mnoha místech dělí do několika ramen. Končíme ve 20:00 skoro za tmy ve Struge pod žel. mostem nad X jezem (příjezd po šipkách „Canoe safari“).

Bohužel jsme si nestihli prohlédnout vodopád Kravica, který by byl za naší velké vody určitě zajímavý. Tajemstvím zůstává zahalen i úsek Trebižatu od vdp. Kravica do Božjaku.

21:00 odjezd na Dubrovník, na hranicích do Chorvatska čekáme ve frontě skoro dvě hodiny

PÁTEK 1.5.

01:00 spíme u Cevatu za Dubrovníkem (1430 km)

07:00 odjezd do Černé Hory, Kotor (1555 km), trajektem přes Boku Kotorskou, Bar

12:30-13:30 Sukobin, hranice do Albánie (1576 km), Shkoder – výměna peněz, odjezd na řeku Kir – ve vsi Mes starý obloukový most

KIR 5 km

Od Mes je velmi(!!!) špatná 4WD cesta. Vody je docela málo, takže končit u historického mostu v Mes nelze, protože tam je sucho. Sjízdné jsou soutěsky výše proti proudu. Jedeme tedy úsek s posledními třemi soutěskami, výše bychom autem stejně ani nedojeli. Začínáme u trafačky v malé soutěsce pod jejím ošklivým začátkem. Dál už jen klidná voda v nízké soutěsce. takové soutěsky následují ještě dvě – vždy přenést nesjízdný začátek, potom klidná voda. Jedeme ještě kousek pod soutěsky a asi v polovině mezi soutěskami a Mes končíme. Soutěsky jsou nádherné a údolí úžasné, zajímavé by bylo vyjet ještě výše a prozkoumat i horní tok Kiru.

19:00 odjezd na Koman

23:00 Koman (1686 km), hráz přehrady a přístav trajektů (projede se tunelem na pravém břehu kolem hráze přehrady a za ním je u mola plac a hospoda), večírek, spíme v hospodě, jsme první auto ve frontě na trajekt a to je dobře, trajekt je téměř plný (trajekt jede každý den v 10:00, plavba do Fierze trvá 3 hodiny)

SOBOTA 2.5.

10:00-13:00 trajekt do Fierze – super, podobné jako plavba norskými fjordy

Bajram Curri - nákupy

VALBONA 18 km, 2,5 hod

soutěska Dragobi ® přehrada

Začínáme u mostu silnice z Bajram Curri do Valbony (pěkný nový asfalt) pod X soutěskou Dragobi. Vody je hodně (na horách je ještě spousta sněhu), navíc hned pod mostem je několik vydatných pramenů a za chvíli přitéká zleva velmi vodnatý přítok (sněhová voda; šel by asi jet, pokud je k němu přístup…) – pak je vody opravdu spousta a má docela „tah na bránu“. Příjemná rychlá vodnatá WW II. První půlku teče řeka v širokých slepencových soutěskách. Kolem Bjaram Curri se trochu zklidní (ale stále pěkně teče) a v druhé půlce pod pískovnami protéká hlubokou „červenou“ soutěskou WW II(III). Končíme na začátku vzdutí přehrady.

18:00 odjezd (1724 km) na Fushe Arrez (přes Porav, Miliska, …) – pěkná nová silnice

20:00 spíme asi v půlce cesty (pěkné spaní by bylo kousek dál u odbočky na Mezi) (1750 km)

NEDĚLE 3.5.

08:00 odjezd

11:00 Fushe Arrez, dále stále podél vody na Gjegjan

FANI I MADH 6 km

Gojani ® most

Pěkná by byla už pod Fushe Arrez, ale není zde voda. Postupně se něco v korytě nasbírá, takže můžeme nasednout v Gojani pod mostem před krátkým silničním tunelem. Po chvíli ústí potok Zi (asi – dle mapy) a vody je rozumně. Příjemné svezení, WW I,II(III). Končíme u mostu (silnice přechází z pravého na levý břeh). Následuje nepopsaný asi třicetikilometrový úsek nepřístupným údolím – ze silnice nebylo vidět nic obtížného, přesto to bude chtít expediční výpravu, dostatek času a trochu více vody – zkrátka velká výzva na příště!

14:00 odjezd (1830 km) na Rubik a Burrel

18:30 večeříme a spíme v hospodě kousek za Burrelem (1930 km)

PONDĚLÍ 4.5.

MAT 17 km, 2,5 hod

Klos ® most pod Burrelem

Začínáme asi 3 km pod Klosem. Velmi příjemné svezení – peřeje na štěrkových lavicích, štěrkové řečiště v široké slepencové soutěsce, docela čistá voda a je jí dost. Končíme u mostu u Burrelu, vlevo pod mostem vede cesta od vody k silnici.

První oprava auta – svařování závěsu.

14:00 odjezd z Burrelu (1960 km), Laç, Durres, Lushnje, Berat, Poliçan

22:30 spíme v hospodě ve vesnici za Poliçan. Silnice až sem dobré (kolem Durres dokonce dálnice), ale zdrželi jsme se opravou výfuku. (2188 km)

ÚTERÝ 5.5.

OSUM 9 km, 2 hod

Z Çorovode vyjíždíme do kopce po neskutečně špatné silnici tam, kde se silnice znovu přibližuje k vodě (je zde i několik pěkných plácků na spaní). Je hodně vody (před naším příjezdem zde dost pršelo a taky taje sníh – kopce kolem jsou zasněžené), takže vodnatá WW II (proud stále táhne někam na skálu) v úžasném kaňonu – kolmé skalní stěny, vodopády, na několika místech zúžení až na 2 m. Končíme v Çorovode u mostu pod přítokem Çorovode. Nejlepší věc, co jsme v Albánii jeli.

13:30 odjezd z Çorovode (2232 km)

14:45 Berat – prohlídka pevnosti a oprava vleku (2300 km)

17:00 odjezd z Beratu na Roskovec, (Fier), Patos

20:30 výměna klínového řemene a spaní u hospody někde za Ballsh (2371 km)

STŘEDA 6.5.

07:30 odjezd

10:00 Permet

VJOSA 13 km, 2,5 hod

Začínáme asi 13 km nad Permetem, kde se silnice přibližuje k vodě (dva mosty přes pravostranné přítoky). Máme spoustu vody (asi po deštích – špinavá). Řeka teče v nízkých slepencových soutěskách, velmi vodnatá WWII,III (jako když se do spodní Salzy pustí voda z Iselu), nebezpečná místa, kde voda táhne pod skálu. Končíme kousek nad Permetem (silnice u vody).

Jeli jsme asi nejlepší úsek, podobná je řeka ale i nad naším úsekem i pod ním (až na soutok s Drinosem), možná jen o kousek lehčí.

14:30 odjezd z Permetu (2503 km), v Çarshove (na dosah hranic s Řeckem) dosahujeme nejjižnějšího bodu naší trasy a vracíme se na sever Erseke a Korçe a Maliq. Cestou dochází nafta :-(

21:00 spíme za Maliq (2658 km)

ČTVRTEK 7.5.

DEVOLL 12 km

sil. km 8 ® most

Jedeme od silničního km 8 (začít by šlo už pod Maliq – až k našemu nasedání pěkně teče WW I,II). Vody je dost, ideální stav. Obtížnost postupně narůstá na přehlednou WW III, několik míst prohlížíme, ale žádné záludnosti, pod peřejemi jsou klidnější místa. Pouze pozor na těžší místo u km 10 (přímo u patníku) – dva válce, druhý táhne doprava pod skálu – lépe předem prohlédnout. Od vesničky Lozhan (z vody je vidět pár domků, lávka přes řeku a pod ní vlevo nečitelný vodočet) obtížnost stoupá. Několik míst WW IV – především pozor kousek za lávkou ošklivé místo, kde voda na dvou místech nebezpečně táhne pod skálu – přenášení je velmi obtížné, lépe vpravo. Končíme u mostu (vlastně jsou tam dva těsně za sebou; silnice přechází z levého na pravý břeh), zprava ústí Verba.

Výzvou zůstává pokračování Devollu do přehrady …

12:30 odjezd (2670 km), Podgradec (hodinová pauza na nákupy), Perrenjas (oprava vleku)

18:30 spaní někde nad Velçan (2773 km)

PÁTEK 8.5.

BUSHTRICA 0,5 km

SHKUMBIN 20 km

ústí Bushtrica ® Librazhd

Začínáme na přítoku Bushtrica (nad jejím ústím má být velmi těžký 500 m úsek, ale nezkoumali jsme to) a kousek si ji vynášíme. Vody má dost. Shkumbin nad jejím ústím vodu má, ale nic moc, tak se přítok hodí a vody je pro další plavbu dost a ještě postupně přibývá. Řeka protéká pěkným údolím, které neruší ani hlavní silniční tah na Tiranu, kolem zasněžené kopce. Velmi pěkné svezení, široká řeka, peřeje na štěrkových lavicích, hodně z kopce, WW II,III - jedna z nejlepších řek, co jsme v Albánii jeli. Končíme v Librazhdu vpravo pod mostem hlavní silnice – hnusný smeťák.

13:00 odjezd z Librazhdu (2794)

14:15-15:15 hranice Albánie/Makedonie (2836 km)

20:20-22:15 hranice Makedonie/Srbsko (3084 km)

23:00 spíme u městečka Bujanovac (3117 km)

SOBOTA 9.5.

JUŽNÁ MORAVA 13 km, 2,5 hod

Džep ® Grdelica

Začínáme kousek pod Džepem (do Džepu je odbočka z „dálnice“). Vody je dost a pořád (až na pár kousků) pěkně teče, lehké peřejky WW I, pouze na několika málo místech WW II. Hezké údolí „Grdeličská klisura“ (dálnice neruší), ale špinavá voda a neskutečný bordel kolem řeky. Končíme pod dálničním a železničním mostem před Grdelicí.

13:00 odjezd z Grdelici (3192 km) na Bělehrad

21:30-23:00 hranice Srbsko/Maďarsko (3693 km), dále Szeged, Budapešť, Bratislava

NEDĚLE 10.5.

09:00 Chrudim

10:00 loděnice HK (4385 km)

SUMMARY

na vodě: 12 řek, 147 km

autobusem: 4385 km, celkem jsme projeli 10 států

KILOMETRÁŽE, PRŮVODCE, MAPY:

Průvodce

Kudrna (2005), Albánie, turistický a vlastivědný průvodce

JOTA (2007), Albánie

Řeky

http://www.kajak.at http://www.kajaktour.de http://www.raft.cz

http://www.ktv-gars.at/kajak/2006.htm

Jančar, V. (KRK 1995/3 a 4), Země orlů a buržoazní revoluce

KANUMAGAZIN 2007/5 (překlad HYDRO 2009/1 a 2)

Mapy

Pozor – všechny mapy odpovídají spíše představám kartografů o Albánii, nikoliv skutečnosti!

- EUROCART (Bologna, Italia), Albania, 1:300 000 nejlepší, ale u nás nesehnatelná

- freytag&berndt, Albania, 1:400 000 chyby, ale je tam už i nová dálnice do Kosova

- REISE KNOW-HOW, Albania, 1:220 000 nejhorší – špatná jak graficky, tak mnoha chybami

- topografické mapy generálního štábu SSSR 1:50 000 ke stažení na:

http://maps.poehali.org/en/catalogue/ http://mapstor.com/

http://mapy.mk.cvut.cz/list/data/Albanie-Albania

sice jsou z šedesátých let, ale od té doby se v Albánii stejně nic nezměnilo

Místní vodák - outdoorová agentura

http://www.outdooralbania.comVzkazy
Vyplňte jméno Vyplňte text vzkazu
Odesláním komentáře souhlasíte se zveřejnením na této stránce · Chráněno pomocí reCAPTCHA · Soukromí · Podmínky
Žádné vzkazy.
Zneplatnit