Historie loděnice


Loděnice byla postavena kolem roku 1918 jako "nová" vojenská plovárna. Nahrazovala "starou" vojenskou plovárnu, která byla umístěna na levém břehu Orlice naproti dnešnímu zimnímu stadionu a musela ustoupit regulaci řeky. Z fotografie je patrný plovárenský vor s laťkovým dnem, aby mohl proud volně procházet, a s mělčím bazénkem pro děti a zděný domek, ve kterém přebýval správce plovárny - jakýsi pan Hušek. I s ním byla plovárna roku 1978 převedena do majetku TJ Slavia Hradec Králové a od té doby je v našem užívání.Další snímek dokládá, že již začátkem minulého století byly vodácké sjezdy Orlice oblíbenou formou turistiky.

Královéhradečtí vodáci pod mostem u Týniště nad Orlicí, kolem roku 1910

(Královéhradečtí vodáci pod mostem u Týniště nad Orlicí, kolem roku 1910)

Loděnice dnes


Jak vypadá loděnice dnes? Běž se tam podívat!
Zneplatnit