Půjčování vodáckého vybavení


Vodácké vybavení je k dispozici pouze pro členy klubu (pro nečleny existuje široká nabídka komerčních půjčoven).

Rezervaci půjčení lodí a dalšího vodáckého vybavení proveď zápisem na papír na nástěnce v klubovně. Dříve ale prosím kontaktuj Janu Dittrichovou 737 114 937 nebo Petra Dittricha 604 250 972, aby nedošlo ke kolizi s klubovou akcí - vždy se domluvíme.

Při vlastním půjčení materiálu se zapiš na další papír na nástěnce v loděnici č. 1 a uveď datum půjčení a půjčené vybavení (jednotlivě rozepsané) včetně čísel, případně popisu tak, aby bylo jednoznačně identifikovatelné.

Při vrácení dej půjčené vybavení do loděnice č. 1 (na hromadu) a zavolej to Janě nebo Petrovi - vybavení zkontrolují, a když bude vše v pořádku, odepíší tě z papíru.

Půjčení vleku je možné jen na akce, kterých se účastní člen loděnice.

Rezervace vleku na nástěnce v klubovně.

Akce na loděnici


Areál loděnice je určen pro akce, které pořádají členové klubu v rámci klubu pro členy klubu (členové klubu mají v tomto případě vše zdarma)

Pouze ve výjimečných případech je možné pronajmout prostory loděnice pro akci pořádanou členem klubu pro nečleny klubu (kdy člen klubu pořádá akci v rámci své firmy nebo kamarádů), a to jen po předchozím projednání a dohodě v radě klubu! Pronájem prostor je stanoven min. částkou 1000,- Kč (dle velikosti akce). Během celé akce musí být přítomen pořádající člen klubu, který zároveň zajistí úklid loděnice a likvidaci odpadků po jejím skončení.

Obsazenost loděnice si lze ověřit na stránce Rezervace loděnice.
Zneplatnit